top of page

MgA. Magda Kadlecová

 

narozena 22. července 1987 v Třebíči, kde také žiju.

 

- už od dětství jsem v rodném městě navštěvovala základní uměleckou školu.

- v letech 2003 až 2007 jsem absolvovala střední školu umění a designu v Brně

  se zaměřením vědecká kresba a ilustrace pod vedením pana akad. mal. Pavla Dvorského.

- v letech 2007 až 2010 jsem studovala na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultu umění a designu.

  Úspěšně ukončeno bakalářskou státní zkouškou, obor Mediální a didaktická ilustrace.

- v letech 2010 až 2013 jsem absolvovala navazující magisterské studium na FUD v Plzni,
  obor Ilustrace a grafický design se specializací Ilustrace pod vedením pana Prof. akad. mal. Borise Jirků, 

  a také specializaci Grafický design pod vedením pana Doc. akad. mal. Františka Stekera.

 

Studium mi poskytlo širší rozhled v mém oboru. Naučilo mě mnoho nových a zajímavých výtvarných technik. 

 

V soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2010 pořádaná Památníkem národního písemnictví Praha mi byla udělena

cena SČUG HOLLAR. Ocenění je za mé ilustrace v knize Kobercové, kterou napsal Terry Pratchett.
Tato práce vznikla jako bakalářská práce, kterou jsem vyřešila po grafické, knižní a ilustrační stránce.

Dále úspěch měla i diplomová práce, která byla vystavena na trienále ilustrace v Havlíčkově Brodě, dále byla práce
nominována na Český národní studentský design a mnoho dalších soutěží.


Spolupracuji / spolupracovala jsem dlouhodobě externě jako grafik s organizacemi:
isaw.cz, magicam.cz, fpe.zcu.cz, muzeumprahy.cz, novaskola-distribuce.cz a další.

 

Pracovní příležitosti:
2014 / srpen - doposud: Nakladatelství Nová škola Brno - grafik, DTP, ilustrátor

2013 / červen - doposud: MagiCam HD s.r.o. - grafik a DTP specialista

2014 - Fakulta pedagogická ZČU - grafik, podpora PR týmu

2010/2014 - Panasonic - podpora technického a zákaznického oddělení, DTP pro manuály  

 

Výstavy:

2010

únor: Zločin a trest, Západočeské muzeum, Plzeň  (klauzurní práce, kramářská píseň pod vedením paní M.A. Šalamounové)

říjen: Bakalářské práce 2010, Bánská Bystrica, Slovensko (pod vedením pana Prof. akad. mal. Borise Jirků)

listopad: Figurama 2010, Plzeň (bakalářská práce, ilustrace vedoucí práce Prof. akad. mal. Boris Jirků)

prosinec: Jinak nahoře, jinak dole, Galerie N, Jablonec nad Nisou (ateliér Mediální a didaktické ilustrace, UUD-ZČU, Plzeň)

 

2011

únor: Bakalářská práce, Příbram

 

2012

říjen: Figurama 2012, Plzeň, kresba figury (vedoucí práce Prof. akad. mal. Boris Jirků)

říjen: II. trienále současné studentské ilustrace, 2012, Havlíčkův Brod, kresby

 

2013

květen: Fenomén kniha 2013, Brno, kresby – Život našeho psa, autorský příběh (vedoucí práce Prof. akad. mal.Jirků)
červen: Art books wanted 2013, Praha, diplomová práce, kniha s ilustracemi (vedoucí práce Prof. akad. mal. Boris Jirků)

září: Nominace Národní cena za studentský design 2013, Bílovice, diplomová práce,
       kniha s ilustracemi (vedoucí práce Prof. akad. mal. Boris Jirků)

říjen: Art books wanted 2013 v rámci Desigbloku, Praha, diplomová práce,
        kniha s ilustracemi (vedoucí práce Prof. akad. mal. Boris Jirků)

listopad: Plzeň v komiksech, Západočeské muzeum, Plzeň
             (komiksy vznikly pod vedením paní M. A. Šalamounové)

prosinec: Kdo se bojí, nesmí do Prahy! (zadavatel komiksu Muzeum hlavního města Prahy)

 

2014

květen, červen: Moje můzy, ilustrace, Brno

bottom of page